Миргородський район, м.Миргород

Версія для друкуВерсія для друку

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН ТА МІСТО МИРГОРОД

 У сучасних межах район утворено 8 грудня 1966 року. До його складу входять 2 селищні, 23 сільські ради, які об’єднують 98 сіл. Площа району становить 1,53 тис. км2, що становить 5,5 % від території області.

 Чисельність місцевого населення налічує 33,3 тис. осіб.

 Він межує із Гадяцьким, Зіньківським, Шишацьким, Великобагачанським, Хорольським, Лубенським та Лохвицьким районами Полтавщини. Проходять залізниці «Полтава–Київ», «Кременчук–Бахмач», «Київ–Харків». Відстань до міста Полтави залізницею складає 105 км, шосейними дорогами – 100 км.

 7 березня 1923 року президія ВУЦВК прийняла постанову про адміністративно-територіальний поділ Полтавської губернії. Згідно з цією постановою ліквідовувався поділ губернії на повіти та волості і вводився новий – створювалися округи та райони. Миргородський район утворився з м. Миргорода, Кибинської, Миргородської і Петрівської волостей. Кількість сільрад скорочено з 26 до 13. Площа 368 кв. верст. Населення 42 665 чоловік. Миргородський район належав до Лубенського округу. В 1962 році до Миргородського району приєднано всю частину Комишнянського та частину Великобагачанського районів.

 Миргородський район розташований в північно-західній частині області, в долинах рік Псла та Хоролу.

 По території району протікає 6 річок: Псел, Хорол, Озниця, Лихобабівка, Вовнянка, Сага, Грунь-Ташань. Найбільші з них Псел та Хорол. Річка Псел протяглася на 39 км. Це найбільш зарибнена річка в області. У ній водиться близько 40 видів риби. Річка Хорол – найбільша права притока Псла, що тягнеться на 91 км. Русло її звивисте, розгалужене, з дуже частим чергуванням плесів і перекатів, у багатьох місцях сильно заросла осокою і очеретом. Ширина річки коливається від декількох метрів до 40-60 м і більше, глибина на плесах від 0,5 до 3,5 м, в окремих місцях глибина сягає до 5,5 м.

 У районі є ставки, створені по долинах річок. Площа під ставками становить 1 110,7 га. Загальна площа боліт у районі 4 432,6 га.

 Миргородський район належить до лісостепової зони, в межах якої поєднуються лісові та степові ділянки. Сучасний лісовий фонд району становить 12,4 тис. га, це 5,4 % площі району.

 Рослинність нараховує майже 1,5 тис. видів рослин. Серед них – бореальні, степові, Західної Європи, культурні, квіткові. Спорові рослини також складають значну частину флористичного багатства краю. У районі зустрічається близько 120 видів мохів та 150 видів лишайників.

 Велике розмаїття рослинного світу району складають квіткові рослини. Найбільш типовою і поширеною є степова, лучна, лісова, болотна, прибережно-водна та водна рослинність.

 Провідне місце в районі займають заплавні луки. Зустрічаються заплавні широколистяні, соснові ліси.

 Тваринний світ району належить до перехідної зони між лісом і степом. Сучасна фауна району є наслідком довготривалої еволюції тваринного світу. На Миргородщині нараховується майже 60 видів ссавців. Вони належать до шести рядів: комахоїдні, рукокрилі, хижаки, гризуни, зайцеподібні та парнокопитні. На території краю зустрічається близько 300 видів птахів, а біля 150 видів постійно гніздяться тут.

 Миргородщина багата і на пам’ятки природи. У районі налічується 11 об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі один – загально-державного значення «Хомутецький парк», який одночасно є історичною пам’яткою і пам’яткою природи.

 Ярмарковий рух в Україні має багатовікову історію. Уже в 40-х роках XIX ст. тут діяло 12 тисяч ярмарків, у тому числі 178 великих і середніх. Сорочинський не був ні найбільшим з них, ні найвідомішим. Село Великі Сорочинці Миргородського району, напевне, й залишилося б, як і багато інших сіл Полтавщини, маловідомим, якби його не прославив на віки великий земляк – український і російський письменник Микола Васильович Гоголь. Саме тут, у будиночку, який на початку XIX ст. належав відомому тоді на Миргородщині лікареві М.Я. Трохимовському, і народився майбутній письменник. Про це нагадують експонати Великосорочинського літературно-меморіального музею М.В. Гоголя, який веде свій початок з 1929 року, та пам’ятник письменникові перед фасадом приміщення музею.

 Сьогодні для гостей пропонуються туристичні об’єкти: родинний парк Муравйових-Апостолів в с. Хомутець, батьківщина Капністів в с. Велика Обухівка, славнозвісний кінний завод в с. Дібрівка, батьківщина знаменитого бандуриста Володимира Кабачка в с. Петрівці, неповторні природні ландшафти річки Псла, Остапівське водосховище та інші. Всього на території Миргородського району знаходиться: 124 пам’ятки культурної спадщини (у Державному Реєстрі пам’яток культурної спадщини), 60 пам’яток культурної спадщини, що відносяться до нововиявлених, 83 пам’ятки археології.

 Данило Апостол похований у гоголівських Великих Сорочинцях у закладеній ним Преображенській церкві, яка і понині є одним з кращих зразків культових споруд Лівобережжя початку ХУШ століття. Церква відзначається багатством декоративного оформлення фасадів у стилі українського бароко. У церкві зберігся унікальний дерев’яний різьблений іконостас.

 У цій церкві у 1809 році хрестили майбутнього славнозвісного, великого у майбутньому письменника, Миколу Васильовича Гоголя.

 Район області є перспективним для розвитку різних типів туризму: оздоровчий, кваліфікований, з активним способом пересування, культурно-пізнавальний та культурно-етнографічний, релігійний, паломницький.

 Перспективним є культурно-пізнавальний туризм. Це етнографічні маршрути Миргород–Попівка–Велика Грем’яча–Хомутець–Білики–Великі Сорочинці з використанням народних промислів та ремесел (глина-кераміка, гребішечники, вишивка, лоза, різьба по дереву).

 Для сприяння та стимулювання розвитку туристичної інфраструктури району працівники культурно-мистецьких закладів Миргородщини популяризують сільський зелений туризм, пропагують збереження культурного та історичного надбання нашого народу, залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організацію оздоровлення населення.

 У цілому ж Миргородщина має все необхідне для розвитку туризму: природні умови, історико-культурні, матеріальні, людські ресурси.

Місто Миргород

 Миргород – місто обласного значення Полтавської області. Площа міста становить близько 19 км2. Населення міста – 41,2 тис. осіб.

 Миргород – одна з давніх-прадавніх поселень на Лівобережній Україні. Дослідники старовини висловлюють припущення, що Миргород було засновано у ХП-ХШ століттях за часів Київської Русі як сторожовий пункт східної околиці давньоруської держави. Він був зручним місцем для ведення мирних переговорів між сусідніми народами і племенами. Звідси, буцімто, і давня назва – Миргород.

 Історія Миргорода тісно пов’язана зі становленням українського козацтва. З давніх-давен це було полкове місто Миргородського козацтва, які брали активну участь у визвольній боротьбі українського народу проти чужоземних поневолювачів. З літературних джерел відомо, що миргородці брали активну участь у селянсько-козацькому постанні 1638 року проти польської шляхти під проводом гетьмана Якова Остряниці.

 Миргородський козачий полк був одним із найбільш боєздатних у війську Богдана Хмельницького під час визвольної війни 1648-1654 pp. У 1695 році миргородські козаки у складі війська російського царя Петра І штурмували фортецю Азов, Тамань та інші укріплення турків, де «полковник Миргородський Данило Апостол паче прочих показал храбрость».

 З відновленням гетьманства у 1727 році миргородського полковника Данила Апостола було обрано гетьманом Лівобережної України. На цій шанованій козаками посаді він пробув до 1734 року.

 Вихідцем з миргородської козацької родини були знані далеко за межами України талановиті іконописці Д.І. Боровиковський та В.Л. Боровиковський. У Миргороді часто бував російський та український письменник і громадський діяч, автор «Оди на рабство» та «Ябеди» В.В. Капніст.

 У 1802 році Миргород став повітовим містом новоутвореної Полтавської губернії.

 Під час Вітчизняної війни 1812 року миргородці брали активну участь у боротьбі з наполеонівськими загарбниками. Саме в той час у Миргороді квартирував Сіверський драгунський полк, у якому служив майбутній автор «Енеїди» І.П. Котляревський.

 У 1845 році Миргород відвідав геніальний Т.Г. Шевченко. На розі названої його іменем вулиці встановлено пам’ятник Кобзареві.

 Природні умови на території міста визначаються тим, що він розташований у лісостеповій географічній зоні лівобережної частини Придніпровської низини. Це обумовило м’який, без різких коливань температури, клімат. Геоморфологічна будова місцевості – поєднання низин та височин, наявність різноманітних форм рельєфу, створюють неповторні у своїй мальовничості краєвиди.

 Водні ресурси поділяються на поверхневі і підземні. До поверхневих ресурсів належать річки, озера і болота, а до підземних – ґрунтові та підземні води. Через м. Миргород протікає річка Хорол.

 Завітайте в цей благословенний край, в мирне місто, щоб підлікуватись «королевою вод» – «Миргородською», або просто відпочити, вдосталь подихати екологічно чистим повітрям, напоєним ароматом лугових трав і квітів.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Назва

Адреса

Телефон

Миргородська районна державна адміністрація

м. Миргород, вул. Гоголя, 120

(05355) 5-26-25

Миргородська районна рада

м. Миргород, вул. Гоголя, 120

(05355) 5-25-21

Відділ культури і архіву Миргородської РДА

м. Миргород, вул. Незалежності, 20/17

(05355) 5-26-25

Миргородська міська рада, міськвиконком

м. Миргород, вул. Незалежності, 17

(05355) 5-25-01

Відділ культури і туризму виконкому Миргородської міської ради

м. Миргород, вул. Незалежності, 20/17

(05355) 5-68-32

Автостанція «Миргород»

м. Миргород, вул. Воскресенська, 9

(05355) 5-30-81

Залізничний вокзал станції «Миргород»

м. Миргород, вул. Залізнична, 2

(05355) 4-41-09

МУЗЕЇ ТА ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ

п/п

Назва об’єкту

Адреса

Телефон

1.

Миргородський краєзнавчий музей

м. Миргород, вул. Незалежності, 2

(05355) 5-21-02

2.

Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвілі

м. Миргород, вул. Незалежності, 5

(05355) 5-21-78

3.

Пам’ятник М.В. Гоголю та алея гоголівських героїв. Миргородська калюжа.

м. Миргород, вул. Гоголя, 112

 

4.

Музей кераміки Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

м. Миргород, вул. Гоголя, 146

(05355) 4-64-29

5.

Миргородський історико-краєзнавчий музей у с. Великі Сорочинці

с. Великі Сорочинці, вул. Гоголя, 28

(05355) 33-8-71

6.

Великосорочинський

літературно-меморіальний музей М.В. Гоголя

с. Великі Сорочинці, вул. Гоголя, 34

(05355) 31-6-77

7.

Етномістечко «Сорочинський Ярмарок»

с. Великі Сорочинці

 

8.

Будинок та родинний парк декабристів Муравйових-Апостолів

с. Хомутець, зооветтехнікум

 

9.

Музей української садиби «Світлана»

с. Хомутець, вул. Лісова, 23

(05355) 4-00-51

САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ, БАЗИ ВІДПОЧИНКУ

п/п

Назва об’єкту

Адреса

Телефон

1.

ПрАТ «Миргородкурорт» (санаторії: «Полтава», «Миргород», «Хорол», «Березовий Гай»)

м. Миргород, вул. Гоголя, 112

(05355) 5-26-33

2.

Миргородський спеціалізований санаторій «Слава»

м. Миргород, вул. Харківська, 64

(05355) 5-27-16

3.

Санаторій імені М.В. Гоголя

м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 12

(05355) 4-65-08

4.

Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород»

м. Миргород, вул. Українська, 60

(05355) 4-65-40

5.

Санаторій «Радужний»

м. Миргород, вул. Гоголя, 112-А

(05355) 5-24-29

ГОТЕЛІ ТА ЗАКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ

п/п

Назва об’єкту

Адреса

Телефон

1.

Готельно-ресторанний комплекс «Миргород»

м. Миргород, вул. Гоголя, 102

(05355) 5-31-48

2.

Готельно-ресторанний комплекс «Гоголь»

м. Миргород, вул. Якова Усика, 18

(05355) 5-23-02

3.

Готель «Вілла Діамант»

м. Миргород,вул. Троїцька, 1-Б

(05355) 4-86-23

4.

Готель «Еней»

м. Миргород, вул. Гоголя, 102/2

(095) 415 92 40

5.

Готель «Хутір Гоголя»

с. Великі Сорочинці, вул. Легейди, 7

(050) 728 88 55

САДИБИ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

№ п/п

Назва садиби

Адреса

Телефон

Послуги

1.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(05355) 3-17-48 (066) 330 00 71

Проживання, харчування.

2.

Готель-хутір «Гоголь»

с. Великі Сорочинці, вул. Легейди, 7.

(050) 728 88 55

Проживання, харчування, баня.

3.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці, вул. І. Франка, 16.

(099) 328 49 79

Проживання, будинок з усіма зручностями.

4.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(095) 748 10 96 (099) 306 02 00

Проживання (2 окремих будинки), зручності у дворі.

5.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(067) 289 83 68 (096) 833 74 73

Проживання.

6.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(095) 782 52 31

Проживання.

7.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(050) 683 29 71

Проживання, будинок з усіма зручностями.

8.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(066) 285 81 39

Проживання, будинок з усіма зручностями біля р. Псел.

9.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(066) 849 17 21

Проживання, будинок з усіма зручностями біля р. Псел.

10.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(066) 931 79 48

Проживання, зручності у дворі.

11.

Садиба зеленого туризму

с. Великі Сорочинці.

(095) 633 13 69

Проживання.

12.

Садиба зеленого туризму «Зозулені вечорниці»

с. Дібрівка.

(097) 551 61 52

Проживання.

13.

Садиба зеленого туризму «У Ганни Василівни»

с. Довгалівка.

(05355) 3-56-19

Проживання, вечорниці, сауна.

14.

Музей української садиби «Світлана»

с. Хомутець,

вул. Лісова, 23.

(05355) 4-00-51 (05355) 4-00-50

Проживання, харчування.

15.

ГО з підтримки ініціатив жінок села «Гордіївна»

с. Хомутець, вул. Мічуріна, 33.

(044) 201-73-23 (05355) 3-56-06 (050) 352 16 50

Харчування, розміщення, екскурсії, фольклорні свята.

ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

п/п

Назва об’єкту

Адреса

Телефон

1.

Ресторан «Гоголь»

м. Миргород, вул. Якова Усика, 18

(05355) 5-23-02

2.

Ресторан «Гранд-піцца»

м. Миргород, вул. Гоголя, 116

(05355) 5-33-82

3.

Ресторан «Миргород»

м. Миргород, вул. Гоголя, 102

(05355) 5-33-82

4.

Кафе «Козацькі розваги»

м. Миргород, вул. Гоголя, 28

(05355) 5-24-16

5.

Кафе «Амичи»

м. Миргород, вул. Гоголя, 147а

(05355) 5-16-84

6.

Кафе «Легенда»

м. Миргород, вул. Шевченка, 5б

(050) 584 35 62

7.

Кафе-бар «Робін Гуд»

м. Миргород, вул. Гоголя, 144а

(05355) 4-70-59

8.

Кафе «Неперевершена Солоха»

с. В. Сорочинці, вул. Легейди, 7

(050) 728 88 55

ТУРИСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

№ п/п

Назва ТІЦ

Адреса

Контактна

інформація

Функції та

послуги, які надаються

1.

ТІЦ

м. Миргород, вул. Гоголя, 116

(05355) 5-20-69

(05355) 5-22-21

Інформація про наявні заклади розміщення, екскурсії та туристичні подорожі, заклади харчування, поширення рекламно-інформаційної продукції.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ

п/п

Назва об’єкту

Адреса

Телефон

1.

Свято-Троїцька церква

м. Миргород, вул. Гоголя, 162

 

2.

Свято-Успенська соборна церква

м. Миргород, вул. Гоголя, 112

 

3.

Іоано-Богословська церква

м. Миргород, вул. Єрківська, 33

 

4.

Спасо-Преображенська церква

с. Великі Сорочинці, вул. Легейди, 1

 

5.

Свято-Покровська церква

с. Мальці

 

6.

Свято-Варварівська церква

с. Гаркушинці

 

7.

Церква Святих Мучеників Флора і Лавра

с. Дібрівка

 

8.

Свято-Михайлівська церква

с. Зубівка

 

9.

Олександро-Невська церква

с. Полив’яне

 

10.

Свято-Георгіївська церква

с. Єрки

 

 

Наверх ↑